Update 23/06

Từ 23-06-20

Thẻ Tháng 7

Thẻ Tháng

Trị giá

Thưởng

Bạc

50.000 VNĐ

Wynn Dịu Dàng

Mỗi ngày nhận: Gem*30 + Gold*400 (30 ngày)

Vàng

200.000 VNĐ

Nhập Thể Dharc

Mỗi ngày nhận: Gem*120 + Gold*600 (30 ngày)

 

Cách tham gia: Nhấp vào Hoạt Động

 


 

Chú ý:

-  Thẻ Tháng trước chưa nhận hết phần thưởng, qua tháng tiếp theo mua vẫn được cộng dồn

-  Mỗi tháng chỉ mua được mỗi gói 1 lần

-  Người mua thẻ tháng lần đầu tiên sẽ được nhận tất cả các phần quà trực tiếp qua thư. Không nhận theo phương thức cộng dồn.