Update 23/06

Từ 23-06-20

Vòng quay tháng 7

Thời gian: Sau bao trì ngày 23/06/2020

Đối tượng tham gia: Tất cả bài thủ tham gia game YGH5

Các đấu thủ nhấp vào Vòng Quay Lễ

 


 

Cách thức tham gia:

-   Quay 1 lần tốn 200 Gem: nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng có trong vòng quay.

-   Quay 10 lần tốn 2000 Gem: nhận ngẫu nhiên 10 phần thưởng có trong vòng quay.

-   Mỗi 200 lần quay sẽ nhận thưởng ngẫu nhiên 1 lá bài đang có trong vòng quay.

-   Có thể thay đổi phần thưởng các lá bài đang có trong vòng quay. Mỗi lần thay đổi phải thay đổi cả 5 lá bài và tốn 1000 Gem.

-   Thời gian diễn ra: 23/06/2020 – 23h59 06/07/2020.