Update 28/02

Từ 28-02-23

Cập nhật thưởng hạng liên server

♦ Thời gian diễn ra: sau bảo trì ngày 28/02
♦ Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
♦ Cách tham gia: Nhấn vào giao diện Đấu Trường - Quyết Đấu


• Cập nhật thưởng nhận được từ bảng xếp hạng top liên server.
• Thay đổi ở mỗi bậc top sẽ thay thưởng Ấn Quyết Đấu thành Thẻ Tích Lũy Nạp.

 Hạng
Phần thưởng
Số lượng
Hạng 1
Thẻ Tích Lũy Nạp
200
Hạng 2
Thẻ Tích Lũy Nạp
120
Hạng 3
Thẻ Tích Lũy Nạp
80
Hạng 4-5
Thẻ Tích Lũy Nạp
50
Hạng 6-10
Thẻ Tích Lũy Nạp
40
Hạng 11-20
Thẻ Tích Lũy Nạp
30
Hạng 21-40
Thẻ Tích Lũy Nạp
20
Hạng 41-50
Thẻ Tích Lũy Nạp
10
Hạng 51-100
Thẻ Tích Lũy Nạp
5