Update 28/09

Từ 28-09-23

Gói bài mở rộng cao cấp

♦ Thời gian diễn ra: 
•    Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Trắng: 01/10 - 03/10, 15/10 - 17/10
•    Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp May Mắn: 03/10 - 05/10, 17/10 - 19/10
•    Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Máy Móc: 05/10 - 07/10, 19/10 - 21/10
•    Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Đen: 07/10 - 09/10, 21/10 - 23/10
•    Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Phù Thủy: 09/10 - 11/10, 23/10 - 25/10
•    Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Chiến Binh: 11/10 - 13/10, 25/10 - 27/10
•    Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Anh Hùng: 13/10 - 15/10, 27/10 - 29/10
♦ Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
♦ Cách tham gia: Nhấp vào Tiệm Bài → Mở Rộng Nhân Vật
Giao diện chính của gói bài

♦ Nội dung:

• Tốn Gem để mở gói bài:
¤ 1 gói tốn 100 Gem
¤ 10 gói tốn 1000 Gem
¤ 50 gói tốn 5000 Gem
• Khi mở đủ 50 lần sẽ nhận được một lá bài UR. Khi mở hết toàn bộ lá bài UR gói bài sẽ được làm mới.
• Mỗi lần mở 50 gói bài sẽ nhận được 1 Vé Cao Cấp dùng để tham gia Vòng Quay Cao Cấp.
• Mỗi lần quay tốn 5 Vé Cao Cấp: nhận ngẫu nhiên 1 lá bài từ Vòng Quay.