Update 28/09

Từ 28-09-23

Nạp bất kỳ server mới

♦ Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 28/09
♦ Đối tượng áp dụng: Tất cả server mới bắt đầu mở sau ngày 28/09
♦ Cách tham gia: Để vào giao diện chính của sự kiện nhấp vào Hoạt Động → Nạp Bất Kỳ
Giao diện chính của sự kiện:

♦ Nội dung:

• Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi nạp bất kỳ (chỉ áp dụng 6 gói nạp cơ bản) sẽ nhận quà tương ứng với ngày đó.
• Không áp dụng cho Hộp Ưu Đãi, Gói Hồi Sinh.
• Nếu đạt điều kiện nạp liên tục mỗi 7 ngày liên tiếp, người chơi sẽ nhận được Thẻ EXP Đại.
• Khi các bài thủ nạp đủ liên tiếp sẽ thấy dấu check mỗi ngày.
• Có thể nạp bù để nhận thưởng các ngày đã qua.
• Sự kiện chia làm 2 đợt:
   ¤ 7 ngày đầu từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 7.
   ¤ 7 ngày sau từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 14.
• Khi qua thời gian sự kiện mỗi đợt, không thể quay lại sự kiện cũ. Phần thưởng cũng không nhận bù.

♦ Phần thưởng 7 ngày đầu:
Server mới
Phần thưởng
Ngày 1
Rương Thưởng Galaxy 1*1
Ngày 2
Rương Thưởng Galaxy 2*1
Ngày 3
Rương Sa Đôn 1*1
Ngày 4
Rương Ngày 4*1
Ngày 5
Rương Ngày 5*1
Ngày 6
Rương Ngày 6*1
Ngày 7
Rương Sa Đôn 2*1
Nạp đủ 7 ngày liên tục
Thẻ EXP-Đại*1

♦ Phần thưởng 7 ngày sau:
Server mới
Phần Thưởng
Ngày 8
Rương Xe Lửa*2
Ngày 9
Rương Hỗ Trợ Xe Lửa*2
Ngày 10
Mặt Sau Bạn Bè*1
Ngày 11
Vận Mệnh Nè*1
Ngày 12
Rương Xịn Xò (Shiranui )*1
Ngày 13
Siêu Nặng Nè*1
Ngày 14
Hanazai Nè*1
Nạp đủ 7 ngày liên tục
Thẻ EXP-Đại*1