Update 28/09

Từ 28-09-23

Quà tri ân server mới 2

♦ Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 28/09. Áp dụng trong 14 ngày đầu server mới.
 Đối tượng áp dụng: Áp dụng tất cả server mới sau bảo trì. Không áp dụng cho những server cũ mở trước đó.
 Cách tham gia: Nhấn vào Sự kiện
Nhấp vào biểu tượng


Giao diện chính của sự kiện:

♦ Nội dung:
• Tri Ân Server Mới 2 là sự kiện tri ân dành riêng cho server mới, sự kiện này chạy đồng thời với Tri Ân Server Mới 1.
• Tri Ân Server Mới 2 với nhiều hộp quà giá trị khác nhau. Nạp các gói nạp để mua. Khi tham gia, bài thủ sẽ nhận được full meta Bờ Lắc Bing cùng hộp quà VIP giá trị.

STT
Tên hộp quà
Phần thưởng
Số lượng
1
Tri Ân 1
Bờ Lắc Bing-Nightshade
3
Bờ Lắc Bing-Mandrake
3
2
Tri Ân 2
Bờ Lắc Bing-Lilybell
3
Bờ Lắc Bing-Lycorissica
3
3
Tri Ân 3
Bờ Lắc Bing-Narkissus
3
4
Tri Ân 4
Bờ Lắc Bing-Rhodode
3
5
Tri Ân 5
Bờ Lắc Bing-Candina
3
6
Tri Ân 6
Bờ Lắc Bing-Corobane
3
7
Tri Ân 7
Bờ Lắc Bing-Angel
3
8
Tri Ân 8
Bờ Lắc Bing-Vũ Đài Rực Rỡ
3
9
Tri Ân 9
Bờ Lắc Bing-Bó Hoa
3
10
Tri Ân 10
Bờ Lắc Bing-Nhạc Hội
3
11
Tri Ân 11
Bờ Lắc Bing-Divaridis
3
12
Tri Ân 12
Bờ Lắc Bing-Sweet Guitar
3
13
Tri Ân 13
Bờ Lắc Bing-Holly Angel
3
14
Tri Ân 14
Bờ Lắc Bing-Broom
3
15
Tri Ân 15
Bờ Lắc Bing-Black Catbat
3
16
Tri Ân 16
Bờ Lắc Bing-Foxglove Witch
3
17
Tri Ân 17
Bờ Lắc Bing-Delfiendium
3
18
Tri Ân 18
Bờ Lắc Bing-Bella Madonna
3
19
Tri Ân 19
Bẫy Sắt Vụn
1
Nữ Thần Báo Thù
1
Mũi Tên Phong Ấn
1
Gishki Tà Ác-Emilia
1
Võ Cơ-Ahashima
1
Obelisk The Tormentor-Siêu
1
Osiris The Sky Dragon-Bốn Cánh
1
Siêu Rồng Proxy
1