Update 28/09

Từ 28-09-23

Server đặc biệt

♦ Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 28/09
♦ Đối thượng tham gia: Các server mới mở từ ngày 28/09 trở về sau

1. Đặc quyền VIP 5
• Trong 7 ngày đầu tính từ ngày mở server mới, tài khoản đạt mốc VIP 5 sẽ nhận ngay Rương Đặc Biệt gửi qua thư. Thư chứa rương sẽ tồn tại 7 ngày, sau 7 ngày thư sẽ tự động xóa.
• Khi đã nhận được Rương Đặc Quyền của VIP 5, vẫn có thể nhận được Rương Đặc Quyền của VIP 7.
• Khi sử dụng rương sẽ nhận toàn bộ vật phẩm trong rương, gồm có:
STT
Vật phẩm
Số lượng
1
DD-Lamia
3
2
DDD-Caesar Tận Thế
3
3
DD-Slime Hồn Ma
3
4
Khế Ước Nữ Võ Thần
3
5
DD-Rú Đêm
3
6
Khế Ước Lỗi
3
7
DDD-Genghis
3
8
DD-Tái Tổ Hợp
3
9
DD-Slime Ốc Xoáy
3
10
DD-Pandora
3
11
DD-Baphomet
3
12
DD-Lilith
3
13
DD-Triệu Tập
3
14
DDD-Kali Yuga
3
15
DDD-Caesar
3
16
DDD-Dharc
3
17
DDD-Beowulf
3
18
DDD-Darius
3
19
DDD-Pendragon
3
20
DDD-Abyss Tận Thế
3
21
DD-Bóng Ma
3
22
Khế Ước Cổng Địa Ngục
3
23
Khế Ước Thần Dị Giới
3
24
Khế Ước Vua Quỷ
3
25
DDD-Armageddon
1
26
DDD-Genghis Đại Đế
3
27
DDD-Tell
3
28
DDD-Caesar Đại Đế
3
29
DDD-Alexander Đại Đế
3
30
DDD-Alexander
3
31
Gilgamesh
3
32
Linh Thần-Linh Nhi
1

2. Đặc quyền VIP 7
• Trong 14 ngày đầu tính từ ngày mở server mới, tài khoản đạt mốc VIP 7 sẽ nhận ngay Rương Đặc Biệt gửi qua thư. Thư chứa rương sẽ tồn tại 7 ngày, sau 7 ngày thư sẽ tự động xóa.
• Khi đã nhận được Rương Đặc Quyền của VIP 7, vẫn có thể nhận được Rương Đặc Quyền của VIP 5.
• Khi sử dụng rương sẽ nhận toàn bộ vật phẩm trong rương, gồm có:
STT
Vật phẩm
Số lượng
1
Ông Già Satan
1
2
Tuyết Nữ Băng Giá
1
3
Yêu Nữ Băng Tuyết
1
4
Sấm Truyền Hư Vô
1
5
Hóa Thân Tà Thần
1
6
Tà Thần-Hóa Thân
1
7
Tiên Tri Hư Vô
1
8
Mặt Sau Tà Thần
1