Update 28/09

Từ 28-09-23

X2 thẻ zing

♦ Thời gian diễn ra: Ngày 06/10, 13/10, 20/10, 27/10
♦ Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
♦ Cách tham gia: Icon X2 Thẻ Zing sẽ xuất hiện trong ngày diễn ra sự kiện
Giao diện chính sự kiện:

♦ Nội dung:
• X2 Thẻ Zing chỉ có thể nạp trong giao diện này (chỉ áp dụng bằng cách nạp thẻ Zing).
• Có thể nhấp vào hộp quà để xem phần thưởng của các mốc nạp.
• Khi nạp sẽ nhận được x2 Gem và phần quà thêm từ hộp quà (không tính vào tích lũy nạp và nạp từ túi dư sẽ không được tính).
• Phần thưởng thêm:
Gói nạp
Hộp Quà
50k
Gem*1000, Vé Cao Cấp*1, Bình Phong Ấn*3
100k
Gem*2000, Vé Cao Cấp*2, Bình Phong Ấn*6
200k
Gem*4000, Vé Cao Cấp*3, Bình Phong Ấn*12
500k
Gem*10000, Vé Cao Cấp*5, Bình Phong Ấn*30