Update 29/11

Từ 29-11-22

Shop Biểu Tượng

♦ Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 29/11
♦ Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
♦ Cách tham gia: Nhấn vào biểu tượng Thời trang


• Cập nhật Shop Biểu Tượng tại tính năng Thời trang.
• Nhấp vào nút Mua để tiến hành mua biểu tượng. Tiêu thụ vật phẩm Vé Nạp để mở khóa biểu tượng.
• Các biểu tượng, chữ kí, kí tự đặc biệt khác sẽ cập nhật ở các phiên bản sau.
• Sau khi mua biểu tượng thành công, nhấp vào avatar ở giao diện chính và chọn nút Đổi Biểu Tượng để sử dụng biểu tượng để mua.