Update 29/12

Từ 29-12-22

Lì xì năm mới

♦ Thời gian diễn ra: từ 0h ngày 22/01 đến 23h59 ngày 25/01

♦ Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5

♦ Cách tham gia: Nhấn vào biểu tượng Hoạt động


• Hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng Rương Thưởng.
• Đối với Rương Xò: tiêu bất kì 2000 Gem ở bất kì tính năng sẽ nhận thưởng khi đạt mốc nhiệm vụ.
• Đối với Rương Xịn Xò: nạp bất kì gói nạp-bất kì mệnh giá ở bất kì tính năng sẽ nhận thưởng khi đạt mốc nhiệm vụ.