Update 30/01

Từ 30-01-23

Gói bài mở rộng cao cấp

♦ Thời gian diễn ra: 
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Trắng: 01/02 - 03/02, 15/02 - 17/02
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp May Mắn: 03/02 - 05/02, 17/02 - 19/02
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Máy Móc: 05/02 - 07/02, 19/02 - 21/02
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Đen: 07/02 - 09/02, 21/02 - 23/02
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Phù Thủy: 09/02 - 11/02, 23/02 - 25/02
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Chiến Binh: 11/02 - 13/02, 25/02 - 27/02
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Anh Hùng: 13/02 - 15/02, 27/02 - 29/02
♦ Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
♦ Cách tham gia: Nhấp vào Tiệm Bài → Mở Rộng Nhân Vật
Giao diện chính của gói bài

♦ Nội dung:

• Tốn Gem để mở gói bài:
¤ 1 gói tốn 100 Gem
¤ 10 gói tốn 1000 Gem
¤ 50 gói tốn 5000 Gem
• Khi mở đủ 50 lần sẽ nhận được một lá bài UR. Khi mở hết toàn bộ lá bài UR gói bài sẽ được làm mới.
• Mỗi lần mở 50 gói bài sẽ nhận được 1 Vé Cao Cấp dùng để tham gia Vòng Quay Cao Cấp.
• Mỗi lần quay tốn 5 Vé Cao Cấp: nhận ngẫu nhiên 1 lá bài từ Vòng Quay.