Update 30/01

Từ 30-01-23

Nhân 3 niềm vui

♦ Thời gian diễn ra: 
• Đợt 1: 23/02 → 23h59 ngày 24/02
• Đợt 2: 25/02 → 23h59 ngày 26/02
• Đợt 3: 27/02 → 23h59 ngày 28/02
 Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
 Cách tham gia: Nhấn vào Hoạt Động để vào giao diện sự kiện x3 Niềm Vui
Giao diện sự kiện


♦ Nội dung:
• Gồm có 3 mốc nạp: Lần 1 - 200k, Lần 2 - 300k, Lần 3 - 500k.
• Cứ mỗi mốc nạp thành công, bài thủ sẽ được chọn 1 lá bài mình thích để sở hữu, sau khi chọn và nhận lá bài, bài thủ có thể tiếp tục nạp mốc kế tiếp và nhận bài.
• Mỗi lá bài chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất.