Update 30/01

Từ 30-01-23

Vòng quay lễ 01/02

♦ Thời gian diễn ra: Từ ngày 01/02 – 23h59 ngày 14/02
♦ Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
♦ Cách tham gia: Nhấp vào biểu tượng Vòng Quay Lễ

♦ Nội dung:
• Quay 1 lần tốn 200 Gem: nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng có trong vòng quay.
• Quay 10 lần tốn 2000 Gem: nhận ngẫu nhiên 10 phần thưởng có trong vòng quay.
• Mỗi 200 lần quay sẽ nhận thưởng ngẫu nhiên 1 lá bài đang có trong vòng quay.
• Có thể thay đổi phần thưởng các lá bài đang có trong vòng quay. Mỗi lần thay đổi phải thay đổi cả 5 lá bài và tốn 1000 Gem.
• Mỗi 20K nạp gói Gem cơ bản sẽ nhận được 1 Vé Vòng Quay (có cộng dồn tích lũy). Vé Vòng Quay có thể sử dụng để tham gia vòng quay (ưu tiên sử dụng Vé nếu có).