Update 30/08

Từ 30-08-23

Mừng Lễ Quốc Khánh

♦ Thời gian diễn ra: từ 0h ngày 01/09 đến 23h59 ngày 04/09
♦ Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
♦ Cách tham gia: Nhấn vào biểu tượng Hoạt động

♦ Cách thức tham gia:
• Thời gian sự kiện: từ 0h ngày 01/09/2023 đến 23h59 ngày 04/09/2023
• Hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng Rương Thưởng
• Đối với Rương Siêu Nặng Nè, tiêu bất kì 2000 Gem ở bất kì tính năng sẽ nhận thưởng khi đạt mốc nhiệm vụ
• Đối với Rương Hanazai Nè, nạp bất kì gói nạp-bất kì mệnh giá ở bất kì tính năng sẽ nhận thưởng khi đạt mốc nhiệm vụ
• Phần thưởng của các rương:
Tên lá bài
Số lượng
D-Chiến Thuật
3
D-Dung hợp
3
Destiny End Dragoon
3
Anh Hùng Vận Mệnh-Dangerous
3
Anh Hùng Vận Mệnh-Dystopia
3
Anh Hùng Vận Mệnh·Doom Lord
3
Anh Hùng Vận Mệnh·Drilldark
3
Anh Hùng Vận Mệnh·Plasma
3
Anh Hùng Vận Mệnh·Dogma
3
Anh Hùng Vận Mệnh·Dreamer
3
Anh Hùng Vận Mệnh·Celestial
3
Dung Hợp Vận Mệnh
3
Rút Thẻ Vận Mệnh
3
Ảo Ảnh Vận Mệnh
3
Anh Hùng Vận Mệnh·Fear Monger
3
Vượt Qua Vận Mệnh
3

Tên lá bài
Số lượng
Siêu Nặng-Xuyên Hồn
3
Siêu Nặng-Trọng Tài
3
Siêu Nặng-Tường Thép
3
Siêu Nặng-Giáp Lửa
3
Siêu Nặng-Nắm Đấm
3
Siêu Nặng-Kabuto
3
Siêu Nặng-Quân Nhạc
3
Siêu Nặng-Trợ Thủ
3
Siêu Nặng-Bóng Ma
3
Siêu Nặng-Găng Tay
3
Siêu Nặng-Bàn Cân
3
Siêu Nặng-Benkei
3
Siêu Nặng-Trống
3
Siêu Nặng-Vận Chuyển
3
Siêu Nặng-Thần Trộm
3
Siêu Nặng-Nam Châm
3
Siêu Nặng-Xe Số 8
3
Siêu Nặng-Hồn
3
Siêu Nặng-Susanowo
3
Siêu Nặng-Cửu Vĩ
3
Siêu Nặng-Sarutobi
3
Siêu Nặng-Ninja Thép
3
Siêu Nặng-Shutendoji
3
Siêu Nặng-Musashi
3
Siêu Nặng-Xe Lửa
3
Võ Sĩ Siêu Nặng-Scarecrow
3

Tên lá bài
Số lượng
Kaisatsu
3
Fraud Freeze
3
Hanafuda Thì Thầm
3
Hoa Hợp
3
Fuda Tái Sinh
3
Hanadzumi
3
Super Koi Koi
3
Hanazai-Ngắm Hoa
3
Hanazai-Ánh Mưa
3
Hanazai-Ngũ Quang
3
Hanazai-Tùng
3
Hanazai-Liễu
3
Hanazai-Phượng Hoàng Đồng
3
Hanazai-Chè Vè
3
Hanazai-Heo Thu
3
Hanazai-Lộc Phong
3
Hanazai-Phượng Hoàng Đồng
3
Hanazai-Bướm Mẫu Đơn
3
Hanazai-Rèm Anh Đào
3
Hanazai-Gió Liễu
3
Hanazai-Trăng Chè Vè
3
Hanazai-Hạc Tùng
3

Các bài thủ nhanh chóng tham gia để nhận được những phần quà hấp dẫn!