Update 31/08

Từ 31-08-21

Cập nhật nhiệm vụ server mới

♦ Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 31/08
♦ Đối tượng áp dụng: Tất cả server mới bắt đầu mở từ ngày 31/08
♦ Cách tham gia: Nhấp vào biểu tượng Hoạt Động → 7 Ngày Server Mới


♦ Nội dung: Cập nhật thêm các nhiệm vụ dành cho server mới. Đồng thời, các nhiệm vụ sẽ tồn tại vĩnh viễn cho đến khi hết lượt nhận thưởng.
Nhiệm vụ
Số lượt nhận
Phần thưởng
Số lượng
Đạt Cúp Vàng Server
4
Oán Tà Đế-Caius
1
Gold
30,000
Đạt Cúp Bạc Server
4
Liệt Phong Đế-Raiza
1
Gold
20,000
Đạt Cúp Đồng Server
4
Sao Chiến Thắng
500
Gold
10,000
Đạt Lv35
2000
Cận Thần Lôi Đế-Mithra
1
Thẻ Tím
50
Gold
10,000
Phiêu Lưu vượt ải Kén Tiến Hóa, độ khó Ác Mộng
500
Lửa Xuyên Kích
2
Thẻ Vàng
20
Gold
5,000
Hoàn thành hết bài tập Trung
500
Thánh Kỵ Gawain
1
Bình Phong Ấn
10
Gold
5,000
Ghép Mảnh UR 5 lần
500
Kiếm Cánh Bướm-Hồi Âm
1
Thiệp Mời Thi Đấu
5
Gold
10,000
Vinh Quang Pharaoh đạt 1000
500
Lò Aroma
1
Ảo Tinh
500
Gold
10,000
Guild đạt Lv2
20
Tà Đế-Caius
1
Lôi Nhã Bạc
100
Gold
10,000
Có nhân vật thứ 2
2000
Phong Đế-Raiza
1
Lôi Nhã Vàng
20
Gold
10,000
Nạp tích lũy đạt 50k
100
Cổ Tích-Luna
1
Mảnh Hồn Viễn Cổ
100
Đá Hư Vô
100
Mua một thẻ tháng bất kì
100
Thợ Săn Máy Móc
1
Đá Di Tích
100
Vi Mạch Đa Chiều
200
Mua một hộp ưu đãi bất kì
100
Quỷ Nhập Ma
1
Thẻ EXP-Lớn
50
Bình Phong Ấn
10
Đạt 100 năng động ngày
500
Thẻ Tím
100
Thẻ Vàng
100
Gold
10,000
Nhận Rương Cơ Bản tại Gói mở đầu
1000
Sinh Tử Lệnh
20
Nhận Rương Amazon tại Gói mở đầu
200
Thẻ Quyết Đấu
30
Nhận Rương Công Nghệ tại Gói mở đầu
100
Vé Cao Cấp
10
Nhận Rương Sa Ngã từ Điểm danh
500
Đá Hư Vô
100
Nhận Rương Tài Nguyên từ Tích lũy nạp
100
Sao Chiến Thắng
100
Nhận thưởng quà Online 5 từ Điểm danh online
1000
Gold
20,000
Mua ở tiệm bài 5 gói bài
1000
Gold
20,000
Sở hữu 1 lá Hồi Sinh trong bộ bài
100
Pha Lê Linh Hồn
50
Sở hữu 3 lá Bình Tham Vọng trong bộ bài
100
Đá Ma Thuật
 200
Đạt bậc Bạch Kim Quyết Đấu
100
Mảnh Ghép SR
20
Đạt 100 điểm Uy Tín
1000
Thẻ EXP-Lớn
50
Đạt Vip 2
100
Điểm Hàng Hiệu
100