VÒNG QUAY 14.2

Từ 03-02-20

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp

 Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp

Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 04/02/2020.
Đối tượng Tham gia: Tất cả bài thủ tham gia YugiH5

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Trắng: 04/02 - 06/02

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp May Mắn: 07/02 – 08/02

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Máy Móc: 09/02 - 11/02

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Đen: 12/02 - 13/02

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Phù Thủy: 14/02 - 16/02

Nhấp vào Tiệm Bài để vào gói bài Mở Rộng Nhân VậtGiao diện chính của gói bài

Cách tham gia:

-  Tốn Gem để mở gói bài:

    1 gói tốn 100 Gem

    10 gói tốn 1000 Gem

    50 gói tốn 5000 Gem

-  Khi mở đủ 50 lần sẽ nhận được một lá bài UR. Khi mở hết toàn bộ lá bài UR gói bài sẽ được làm mới.

-  Mỗi lần mở 50 gói bài sẽ nhận được 1 Vé Cao Cấp dùng để tham gia vòng quay cao cấp.

-  Mỗi lần quay tốn 5 Vé Cao Cấp: nhận ngẫu nhiên 1 lá bài từ vòng quay.