VÒNG QUAY 14.2

Từ 03-02-20

Vòng Quay 14.2

Vòng Quay  14.2

Thời gian: Sau bao trì ngày 11/02/2020

Đối tượng tham gia: Tất cả bài thủ tham gia game YGH5

Các đấu thủ nhấp vào Vòng Quay 14.2

 


Cách thức tham gia:

  • - Quay 1 lần tốn 200 Gem: nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng có trong vòng quay.
  • - Quay 10 lần tốn 2000 Gem: nhận ngẫu nhiên 10 phần thưởng có trong vòng quay.
  • - Mỗi 200 lần quay sẽ nhận thưởng ngẫu nhiên 1 lá bài đang có trong vòng quay.
  • - Có thể thay đổi phần thưởng các lá bài đang có trong vòng quay. Mỗi lần thay đổi phải thay đổi cả 5 lá bài và tốn 1000 Gem.
  • - Thời gian diễn ra: 11/02/2020 – 23h59 17/02/2020.