VÒNG QUAY TẾT

Từ 13-01-20

Di Tích Cao Cấp I

 Di Tích Cao Cấp I

Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 14/01/2020.
Đối tượng Tham gia: Người Chơi VIP 1 trở lên

Vào giao diện Tiệm Bài –> Di Tích Nâng CấpCách thức tham gia:

-          Sở hữu đủ số lượng vật phẩm và lá bài yêu cầu sẽ có thể ghép thành.

-          Các nguyên liệu dùng để ghép thành sẽ tiêu hao và biến mất.

Gói Bài:

 

 

Hình ảnh các lá bài: