VÒNG QUAY TẾT

Từ 13-01-20

Vòng Quay Tết

Vòng Quay  Tết

Thời gian: Sau bao trì ngày 14/01/2020

Đối tượng tham gia: Tất cả bài thủ tham gia game YGH5

Các đấu thủ nhấp vào Vòng Quay Tết

 


Cách thức tham gia:

  • - Quay 1 lần tốn 200 Gem: nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng có trong vòng quay.
  • - Quay 10 lần tốn 2000 Gem: nhận ngẫu nhiên 10 phần thưởng có trong vòng quay.
  • - Mỗi 200 lần quay sẽ nhận thưởng ngẫu nhiên 1 lá bài đang có trong vòng quay.
  • - Có thể thay đổi phần thưởng các lá bài đang có trong vòng quay. Mỗi lần thay đổi phải thay đổi cả 5 lá bài và tốn 1000 Gem.
  • - Thời gian diễn ra: 14/01/2020 – 20/01/2020, 21/01/2020 – 27/01/2020, 28/01/2020 – 03/02/2020.