YUGIH5 2 TUỔI Clone

Từ 02-12-19

Event Sinh Nhật

Event Sinh Nhật

Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 03/12/2019 – 23:59 ngày 16/12/2019

Đối tượng áp dụng: Toàn bộ bài thủ tham gia game YugiH5

Nhấp vào Button Sự kiện

 

Để vào giao diện Sinh Nhật

Giao diện chính của sự kiện

 

Cách thức tham gia:

  1. Thời gian nhận mảnh: Sau bao trì ngày 03/12/2019 đến 23h59 16/12/2019.
  2. Thời gian đổi thưởng: Sau bao trì ngày 03/12/2019 đến 23h59 19/12/2019.
  3. 0h00 ngày 20/12/2019 kết thúc sự kiện.
  4. Có 4 loại Chúc Sinh Nhật:

- 1 lần: Tốn 50 Gem -> Nhận 1 Mảnh Sinh Nhật ngẫu nhiên và tăng 1 Điểm Sinh Nhật.

- 10 lần: Tốn 500 Gem -> Nhận 10 Mảnh Sinh Nhật ngẫu nhiên và tăng 10 Điểm Sinh Nhật.

- 50 lần: Tốn 2400 Gem -> Nhận 50 Mảnh Sinh Nhật ngẫu nhiên và tăng 50 Điểm Sinh Nhật.

- 100 lần: Tốn 4800 Gem -> Nhận 100 Mảnh Sinh Nhật ngẫu nhiên và tăng 100 Điểm Sinh Nhật.

  1. Tham gia Chúc Sinh Nhật nhận điểm sẽ tích vào mốc toàn server. Sử dụng Điểm Sinh Nhật cá nhân để đổi thưởng ở bảng bên dưới.

 

  1. Ghép Mảnh:

- Sử dụng 5 Mảnh Sinh Nhật để ghép thành 1 Vât Phẩm Sinh Nhật tương ứng để đổi thưởng theo tầng.

- Để đổi thưởng tầng cao hơn yêu cầu phải đổi thưởng ở tầng trước. Có tổng cộng 15 tầng. Từ tầng 10 trở đi có thể đổi thưởng tự do.

 
  

 

  1. Toàn Server:

-  Điểm Snih Nhật Toàn Server: Khi đạt đủ mốc Điểm Sinh Nhật toàn server có thể nhận thưởng. Có 3 kiểu nhận thưởng: nhận miễn phí, điểm Sinh Nhật Cá Nhân đạt, nạp trực tiếp để nhận. 

 

  1. Tham gia quyết đấu thắng sẽ nhận được mảnh sinh nhât ngẫu nhiên. Mỗi ngày nhận tối đa 50 mảnh.
  2. Tất cả các vật phẩm của sự kiện sẽ biến mất sau khi hết sự kiện.
  3. Các Mảnh Sinh Nhật không thể được tăng qua Guild.

 

Nhanh tay sưu tập các mảnh sinh nhật và chia sẻ với các bạn đồng hành trong YugiH5 nào.