YUGIH5 2 TUỔI Clone

Từ 02-12-19

Quà Trở Về VIP

Quà Trở Về VIP

Đối tượng tham gia: Các bài thủ khi đăng nhập vào 7 ngày đầu Server mới

Thời gian diễn ra sự kiện: Sau bảo trì ngày 03/12/2019

Sau khi tham gia server nhấp vào Hoạt ĐộngCách thức tham gia:

-          Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 03/12/2019.

-          Những người chơi khi đăng nhập tạo nhân vật ở 7 ngày đầu server mới sẽ nhận được gói quà.

-          Gói Quà Trở Về VIP tồn tại 30 ngày kể từ lúc mở.

-          Mỗi gói quà được mua tối đa 5 lần. Mua hết gói quà sẽ biến mất.

Phần thưởng của gói quà:

 

Gói Nạp

Phần Thưởng

 

 

 

50K

Gem * 500

Huân Chương Hoàng Gia * 10

Gold * 20000

Thẻ EXP-Lớn * 100

Đá Hư Vô * 50

Bình Phong Ấn * 20

 

 

 

100K

Gem * 1000

Huân Chương Hoàng Gia * 50

Đá Ma Thuật * 100

Thẻ EXP-Lớn * 200

Mảnh Ghép UR * 5

Mảnh Hồn Viễn Cổ * 50

 

 

 

200K

Gem * 2000

Huân Chương Hoàng Gia * 100

Đá Ma Thuật * 200

Thẻ EXP-Lớn * 500

Mảnh Ghép UR * 10

Mảnh Hồn Viễn Cổ * 100

 

 

 

500K

 

Gem * 5000

Huân Chương Hoàng Gia * 200

Đá Ma Thuật * 500

Thẻ EXP-Lớn * 1200

Mảnh Ghép UR * 30

Mảnh Hồn Viễn Cổ * 500