YUGIH5 2 TUỔI

Từ 02-12-19

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp

Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 03/12/2019

Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ tham gia YugiH5

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Trắng: 03/12 - 05/12

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp May Mắn: 05/12 – 07/11

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Máy Móc: 08/12 - 10/11

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Đen: 12/12 - 14/12

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Phù Thủy: 15/12 - 17/12

Nhấp vào Tiệm Bài để vào gói bài Mở Rộng Nhân Vật

 

Giao diện chính của gói bài

 

Cách tham gia:

-          Tốn Gem để mở gói bài:

1 gói tốn 100 Gem

10 gói tốn 1000 Gem

50 gói tốn 5000 Gem

- Khi mở đủ 50 lần sẽ nhận được một lá bài UR. Khi mở hết toàn bộ lá bài UR gói bài sẽ được làm mới.

- Mỗi lần mở 50 gói bài sẽ nhận được 1 Vé Cao Cấp dùng để tham gia vòng quay cao cấp.

-  Mỗi lần quay tốn 5 Vé Cao Cấp: nhận ngẫu nhiên 1 lá bài từ vòng quay.