BẢO TRÌ TOÀN BỘ HỆ THỐNG SERVER

BẢO TRÌ TOÀN BỘ HỆ THỐNG SERVER

BẢO TRÌ TOÀN BỘ HỆ THỐNG SERVER

Để đảm bảo các bài thủ có trải nghiệm về game tốt nhất, tổ kỹ thuật có tiến hành bảo trì.
Lý do: Bảo trì toàn bộ hệ thống server

Thời gian: 01:00 - 04:00  ngày 15/08/2019

LƯU Ý :Trong thời gian bảo trì các bài thủ sẽ không vào game được và không nhập code được và vào trang nạp được.
Nếu không vô được các bài thủ nên ngủ sớm dậy sớm bớt cà khịa nhau để vừa giữ gìn sức khỏe và tăng thêm nhân phẩm.