CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁC...

CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH

♦ Thời gian cập nhật: sau ngày 15/06
♦ Đối thượng tham gia: Tất cả bài thủ YGH5 

1. Thông tin Điều Khoản Trò Chơi và Chính Sách Bảo Mật
• Sau khi đăng nhập thành công, tại giao diện chọn server sẽ hiển thị dòng thông tin “Tôi đã đọc và đồng ý Chính Sách Bảo Mật Thông Tin và Điều Khoản Sử Dụng Trò Chơi”.
• Khi bài thủ nhấp văn bản tô đỏ sẽ hiển thị chi tiết nội dung của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin và Điều Khoản Sử Dụng Trò Chơi. Đồng thời bài thủ có thể kéo xuống để xem toàn bộ nội dung.

2. Đồng ý Điều Khoản Trò Chơi và Chính Sách Bảo Mật 
• Để đồng ý Chính Sách Bảo Mật Thông Tin và Điều Khoản Sử Dụng Trò Chơi, bài thủ vui lòng nhấp vào ô vuông đầu văn bản, sau đó chọn server và vào game bình thường.
• Nếu bài thủ vẫn chưa đồng ý với nội dung, một bảng thông báo sẽ hiện ra như sau:
• Bài thủ vui lòng nhấp vào nút đồng ý hoặc bất kì nơi ở giao diện ngoài để tắt bảng thông báo. Sau đó chọn nhấp đồng ý vào ô vuông để có thể đăng nhập vào game.