CẬP NHẬT ƯU HÓA LÁ BÀI (28/02)

CẬP NHẬT ƯU HÓA LÁ BÀI (28/02)

♦ Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 28/02
♦ Đối thượng tham gia: Tất cả bài thủ tham gia game YGH5
Về các vấn đề về lỗi game, BĐH sẽ cố gắng khắc phục sớm nhất có thể để các bài thủ có trải nghiệm game tốt hơn.
Sau đây là thông tin cập nhật ưu hóa sau bảo trì cập nhật ngày 28/02:

• Trong trận đấu, nếu nhân vật on/off 5 lần thì nhân vật đó sẽ tự động mất kết nối với trận đấu hiện tại. Bài thủ còn lại vẫn sẽ trong trận đấu và thao tác như bình thường.
• Đã fix lỗi Shop Thần Tích đổi lá bài Hóa Thân Tà Thần.

• Kỹ năng Thánh Kiếm Lựa Chọn đã hoạt động đúng như mô tả ghi trên lá bài.

• Kỹ năng Tấm Gương Võ Thần đã hoạt động đúng như mô tả ghi trên lá bài.

• Kỹ năng Rikka-Nở Hoa đã hoạt động đúng khi có Cung Thủ Yêu Tinh-Ingunar và Hành Lang Rosalba.