ĐÃ KHẮC PHỤC LỖI

ĐÃ KHẮC PHỤC LỖI

Các bài thủ ơi,

Yugi đã khắc phục được lỗi lag rồi nên các bài thủ có thể tiếp tục so đấu cùng với nhau rồi.

Các bài thủ đăng nhập lại trình duyệt, xóa hết dữ liệu cookie của game. Nếu các bài thủ còn xuất hiện tình trạng lag thì các bài thủ vui lòng báo lại để Yugi kiểm tra.

Do sự cố không mong muốn mong các bài thủ thông cảm cho sự bất tiện này

Yugi kính báo