HƯỚNG DẪN NHẬP CODE

HƯỚNG DẪN NHẬP CODE

• Bước 1: Truy cập đường link: https://code.360game.vn/
  - Chọn Yugi H5 tương ứng với tài khoản Zing và Facebook
  - Chọn Yugi Zalo tương ứng với tài khoản Zalo

• Bước 2: Chọn phương thức và đăng nhập tài khoản

• Bước 3: Chọn máy chủ, nhân vật, điền code và nhận quà

• Bước 4: Kiểm tra mục Thư trong game

**Lưu ý:
- Mỗi code chỉ dùng 1 lần cho 1 tài khoản, không dùng lại cho nhiều server cùng tài khoản. Muốn dùng code cho server khác, Bài thủ vui lòng tạo tài khoản zingID khác nha.
- Sau khi nhập code, Bài thủ vui lòng đợi sau 5 phút để quà có thể gửi đến thư trong tài khoản.
- Code chỉ hiệu lực tại trang https://code.360game.vn/, sẽ không thể nhập code tại mục Đổi Quà trong game.