NẠP ĐẠT MỐC - NHẬN X3 QUAY SỰ KIỆN 12 CON ...

NẠP ĐẠT MỐC - NHẬN X3 QUAY SỰ KIỆN 12 CON GIÁP (10/04)

♦ Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 10/04 đến 23h59 ngày 11/04
♦ Đối thượng tham gia: Tất cả bài thủ YGH5


NẠP ĐẠT MỐC

• Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Bài thủ nạp đạt mốc sẽ chỉ nhận thưởng mốc nạp gần với tổng nạp.
• Phần thưởng ở cột nhận từ hệ thống ingame là gói nạp cơ bản vì vậy khi thanh toán gói nạp khác sẽ nhận vật phẩm khác nhau tùy thuộc vào gói nạp ingame.
• Bất cứ gói nạp của Yugih5 đều sẽ tính vào sự kiện này như: gói thẻ tháng, gói cơ bản, gói quỹ, gói vé nạp. Nhưng không áp dụng cho việc TIÊU TÀI NGUYÊN, TIÊU GEM HOẶC TIÊU VÉ NẠP.
Ví dụ: Nếu nạp 1 triệu, Bài thủ sẽ nhận thưởng mốc 1 triệu. Nếu nạp 700k, Bài thủ sẽ nhận thưởng mốc 500k.
Quà sẽ được gửi qua thư cá nhân từ ngày 12/04/2024. Bài thủ vui lòng đợi hết thời gian trao quà để nhận thưởng nhé.
*LƯU Ý: Đây chỉ là phần quà tặng kèm khuyến mãi thêm khi Bài thủ thanh toán gói nạp trong game. Bài thủ sẽ vừa nhận được thưởng từ gói nạp trong game và nhận thêm tặng kèm từ sự kiện này.

Nạp đạt mốc nhận
Nhận ngay lập tức từ hệ thống ingame
Nhận thêm từ sự kiện gửi qua thư ngày 12.04
100,000
 Gem*1000, Vé Chúc Phúc*5
 Vé Chúc Phúc*5
200,000
 Gem*2000, Vé Chúc Phúc*10
 Vé Chúc Phúc*10,  EXP Siêu Cấp*1
500,000
 Gem*5000, Vé Chúc Phúc*25
 Vé Chúc Phúc*25, EXP Siêu Cấp*1
1,000,000
 Gem*10000, Vé Chúc Phúc*50
 Vé Chúc Phúc*50, EXP Siêu Cấp*2
2,000,000
 Gem*20000, Vé Chúc Phúc*100
 Vé Chúc Phúc*100, EXP Siêu Cấp*4, Thìn*1
5,000,000
 Gem*50000, Vé Chúc Phúc*250
 Vé Chúc Phúc*250, EXP Siêu Cấp*10, Thìn*2