Những thay đổi sau khi gộp server

Những thay đổi sau khi gộp server

Quy tắc đăng nhập

Sau khi liên thông server, cổng đăng nhập không thay đổi, người chơi vẫn đăng nhập vào server cũ.

Xử lý dữ liệu
♦  Các thông tin như lá bài, các vật phẩm trong hộp ma thuật, Gold, Gem, lịch sử tham gia sự kiện, lịch sử mua các gói bài, lịch sử tham gia các nhiệm vụ (bài tập, thành tựu, phiêu lưu, thám hiếm, vòng quay may mắn), lịch sử các Event tháng (Điểm danh, Quà Vip Tháng, Thẻ Tháng Bạc – Vàng), lịch sử Quà mời (người mời và người nhận), thư,  nhiệm vụ, thông tin Guild, thành viên Guild, tương tác Guild của người chơi hoàn toàn được bảo lưu.
♦  Tất cả xếp hạng trong server (gộp) sắp xếp lại theo thứ tự theo điểm Di sản pharaoh, cấp nhân vật.
♦  Ví dụ:
•  S1 có bạn A được 1800 điểm Di sản pharaoh hạng 1, B được 1700 điểm Di sản pharaoh hạng 2.
•  S2 có bạn C được 1750 điểm di sản pharaoh hạng 1, bạn D được 1760 điểm di sản pharaoh hạng 2.
•  Khi gộp S1 vào S2 thì phải sắp xếp lại thứ hạng: A hạng 1, C hạng 2, D hạng 3, B hạng 4.
•  Tương tự đối với cấp nhân vật.
Tên Nhân Vật

♦  Thêm hiển thị số server ở trước tên nhân vật của người chơi không cùng 1 server.
♦  Ví dụ: Liên thông server 1, 2, sau khi liên thông thì người chơi S1 nhìn thấy tên nhân vật của các người chơi khác S1 không thay đổi, nhìn thấy tên nhân vật của người chơi S2 phía trước có thêm “S2.” (S+số server.+tên nhân vật). Cũng như vậy, người chơi ở S2 nhìn thấy nhân vật người chơi khác ở S2 không thay đổi, nhìn thấy tên nhân vật của người chơi S1 phía trước có thêm “S1.” (S.+số server.+tên nhân vật)

Tên Guild
♦  Thêm hiển thị số server ở trước tên Guild
♦  Ví dụ: Liên thông server 1, 2, sau khi liên thông thì Guild ở S1 sẽ hiển thị thêm “S1.” (S+số server.+tên Guild). Cũng như vậy, Guild ở S2 sẽ hiển thị thêm “S2.” (S+số server.+tên Guild). Sau khi liên thông, User S1 tìm Guild sẽ thấy tất cả Guild của S1 & S2 và ngược lại S2 cũng thấy Guild S1 & S2. Nhân vật S1 có thể tham gia Guild thuộc S2 và ngược lại.