SỰ KIỆN NẠP TÍCH LŨY (18/09)

SỰ KIỆN NẠP TÍCH LŨY (18/09)

♦ Thời gian diễn ra: Từ 0h ngày 18/09 đến 23h59’ ngày 21/09 
♦ Đối thượng tham gia: Tất cả bài thủ YGH5


♦ Nạp tích lũy
• Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bài thủ tích lũy nạp đạt mốc tương ứng sẽ nhận thưởng quà của mốc nạp và các mốc trước đó.
•  Ví dụ: khi bài thủ nạp đủ 4 triệu, bài thủ sẽ nhận được tất cả quà của mốc 4 triệu – 1 triệu – 500k.
•  Tất cả gói nạp nạp từ trong game YugiH5 hoặc tại trang nạp đều sẽ áp dụng sự kiện này.
• Gói Thẻ Năm/Thẻ Vĩnh Viễn sẽ áp dụng khi tiến hành nạp gói vé nạp trong thời gian sự kiện, đối với việc tiêu vé nạp để mua gói đó là Tiêu thì sẽ không áp dụng sự kiện nạp.
• Quà sẽ được gửi qua thư cá nhân vào ngày 25/09/2023. Bài thủ vui lòng đợi hết thời gian trao quà để nhận thưởng nhé.

 Các mốc nạp tích lũy
Phần thưởng
Số lượng
500,000
EXP Thứ Cấp
3
Rồng Thần-Rồng Lực Hút
1
Kỵ Sĩ Âm Phủ-Launcelot
1
Thần Máy Móc-Dingirsu
1
Lời Chúc Kỷ Cương
1
Rồng Máy-Nova
2
Rồng Máy-Vô Hạn
2
Du Khách Hỏa Ngục-Dante
2
Tiểu Thư Beatrice
2
1,000,000
EXP Siêu Cấp
1
Rương 3Q và Viêm Thú 1
5
Rương 3Q và Viêm Thú 2
2
Rương 3Q và Viêm Thú 3
4
Rương 3Q và Viêm Thú 4
5
Gia Cát Lượng
1
Chu Du
1
Lỗ Túc
1
4,000,000
EXP Siêu Cấp
3
Rương 3Q và Viêm Thú 1
10
Rương 3Q và Viêm Thú 2
4
Rương 3Q và Viêm Thú 3
8
Rương 3Q và Viêm Thú 4
10
Gia Cát Lượng
2
Chu Du
2
Lỗ Túc
2
6,000,000
EXP Siêu Cấp
2
Rương 3Q và Viêm Thú 1
5
Rương 3Q và Viêm Thú 2
2
Rương 3Q và Viêm Thú 3
4
Rương 3Q và Viêm Thú 4
5
Chuyển Sinh-Linh Miêu
1
Chuyển Sinh-Linh Dương
1
Chuyển Sinh-Cáo Sa Mạc
1
Chuyển Sinh-Chim Ưng
1
Chuyển Sinh-Viêm Trận
1
Chuyển Sinh-Vuốt Lửa
1
Chuyển Sinh-Thánh Vực
1
Chuyển Sinh-Ý Chí
1
8,000,000
EXP Siêu Cấp
2
Rương 3Q và Viêm Thú 1
10
Rương 3Q và Viêm Thú 2
4
Rương 3Q và Viêm Thú 3
8
Rương 3Q và Viêm Thú 4
10
Chuyển Sinh-Linh Miêu
2
Chuyển Sinh-Linh Dương
2
Chuyển Sinh-Cáo Sa Mạc
2
Chuyển Sinh-Chim Ưng
2
Chuyển Sinh-Viêm Trận
2
Chuyển Sinh-Vuốt Lửa
2
Chuyển Sinh-Thánh Vực
2
Chuyển Sinh-Ý Chí
2
Siêu Chuyển Sinh-Linh Miêu
2
Siêu Chuyển Sinh-Viêm Trận
2
Siêu Chuyển Sinh-Phượng Hoàng
2
Võ Cơ-Ahashima
2
Obelisk The Tormentor-Siêu
1
10,000,000
EXP Siêu Cấp
2
CS-Stella
3
ES-Stella
3
ES-Sophia
3
CS-Elise
3
ES-Elise
3
ES-Pax
3
ES-Vadis
3
CS-Sophia
3
ES-Usophiel
3
ES-Mikhaelise
3
ES-Amento
3
ES-Ca Tụng
3
ES-Cầu Chúc
3
ES-Jibrine
3
ES-Nguyện Cầu
3
ES-Caspitelle
3
ES-Malfa
3
ES-Chiến Khúc
3
ES-Carpedibel
3
ES-Elaine
3
CS-Elaine
3
Siêu Rồng Proxy
1
Siêu-Anh Đào Rực Đỏ
1
20,000,000
EXP Siêu Cấp
10
Bờ Lắc Bing-Nightshade
3
Bờ Lắc Bing-Mandrake
3
Bờ Lắc Bing-Lilybell
3
Bờ Lắc Bing-Lycorissica
3
Bờ Lắc Bing-Narkissus
3
Bờ Lắc Bing-Rhodode
3
Bờ Lắc Bing-Candina
3
Bờ Lắc Bing-Corobane
3
Bờ Lắc Bing-Angel
3
Bờ Lắc Bing-Vũ Đài Rực Rỡ
3
Bờ Lắc Bing-Bó Hoa
3
Bờ Lắc Bing-Nhạc Hội
3
Bờ Lắc Bing-Divaridis
3
Bờ Lắc Bing-Sweet Guitar
3
Bờ Lắc Bing-Holly Angel
3
Bờ Lắc Bing-Broom
3
Bờ Lắc Bing-Black Catbat
3
Bờ Lắc Bing-Foxglove Witch
3
Bờ Lắc Bing-Delfiendium
3
Bờ Lắc Bing-Bella Madonna
3
Ông Già Satan
1
Tuyết Nữ Băng Giá
1
Yêu Nữ Băng Tuyết
1
30,000,000
EXP Siêu Cấp
10
Siêu Lamia
2
Siêu Trang Bị PSY-A
2
Siêu PSY Đa Tuyến
2
Siêu Vương Quốc Toon
2
Siêu-Kỵ Sĩ Điện Ảnh Gaia
2
Siêu Nhện Link
1
Siêu-Rồng Băng Ba Chĩa
2
Siêu-Rồng Bạc Mắt Xanh
1
40,000,000
EXP Siêu Cấp
15
Sấm Truyền Hư Vô
1
Hóa Thân Tà Thần
1
Tà Thần-Hóa Thân
1