SỰ KIỆN THÀNH TỰU NHÂN VẬT (17/07)

SỰ KIỆN THÀNH TỰU NHÂN VẬT (17/07)

♦ Thời gian diễn ra: từ 0h ngày 17/07 đến 23h59 ngày 20/07
♦ Đối thượng tham gia: Tất cả bài thủ YGH5
♦ Nạp Đạt Mốc
• Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Bài thủ nạp đạt mốc sẽ chỉ nhận thưởng mốc nạp gần với tổng nạp.
• Ví dụ: Nếu nạp 1 triệu, Bài thủ sẽ nhận thưởng mốc 1 triệu. Nếu nạp 700k, Bài thủ sẽ nhận thưởng mốc 500k.
• Quà sẽ được gửi qua thư cá nhân từ ngày 24-25/07. Bài thủ vui lòng đợi hết thời gian trao quà để nhận thưởng nhé.
• LƯU Ý: Đây chỉ là phần quà tặng kèm khuyến mãi thêm khi bài thủ thanh toán gói nạp trong game. Bài thủ sẽ vừa nhận được thưởng từ gói nạp trong game và nhận thêm EXP Siêu Cấp tặng kèm từ sự kiện này.

Nạp đạt mốc nhận
Tỉ giá giảm
Phần thưởng
Số lượng
500,000
Giữ nguyên
EXP Siêu Cấp
1
1,000,000
EXP Siêu Cấp
2
2,000,000
EXP Siêu Cấp
4
5,000,000
EXP Siêu Cấp
10
10,000,000
20%
EXP Siêu Cấp
25
20,000,000
EXP Siêu Cấp
50
30,000,000
30%
EXP Siêu Cấp
86
40,000,000
EXP Siêu Cấp
114
50,000,000
50%
EXP Siêu Cấp
200