THÔNG BÁO

THÔNG BÁO


Nhằm nâng cấp tối ưu hệ thống game, nhân vật từ VIP 0 đến VIP 4 và không online từ ngày 01/02/2022 trở về trước sẽ reset nhân vật sau bảo trì ngày 28/02/2022.
Mong các Bài thủ lưu ý để tránh phát sinh sự cố ngoài ý muốn.
Sau ngày 02/03/2021, các tài khoản gửi yêu cầu về vấn đề reset nhân vật sẽ không được hỗ trợ.