THÔNG BÁO BẢO TRÌ

THÔNG BÁO BẢO TRÌ

THÔNG BÁO

Các bài thủ ơi, Yugi xin được phép bảo trì

Thời gian: lúc 14h - 15h ngày 26/06/2020
Nội dung: bảo trì để sửa lỗi hệ thống

Lưu ý: Trong thời gian update sẽ không vô game cũng như không vào các trang nạp được. Mong các bài thủ chú ý sắp xếp thời gian hợp lý.
Cảm ơn các bài thủ đã ủng hộ