THÔNG BÁO BẢO TRÌ GỘP CỤM

THÔNG BÁO BẢO TRÌ GỘP CỤM

THÔNG BÁO BẢO TRÌ GỘP CỤM

Các bài thủ ơi,
YugiH5 thông báo bảo trì gộp cụm
+ Thời gian: từ 9:00 – 12:00 ngày hôm nay 27.03.2020
☄+Nội dung gộp các cụm sau

Cụm sv 135: 119 121 123 125 127 129 131 133 135

Cụm sv 136: 120 122 124 126 128 130 132 134 136

Cụm sv 153: 137 139 141 143 145 147 149 151 153

Cụm sv 154: 138 140 142 144 146 148 150 152 154

+LƯU Ý: Trong thời gian đó các trang nạp sẽ không vào được, các bài thủ chú ý nha.
Cảm ơn các bài thủ đã ủng hộ YugiH5