THÔNG BÁO BẢO TRÌ GỘP SERVER (28/07)

THÔNG BÁO BẢO TRÌ GỘP SERVER (28/07)

♦ Thời gian gộp server: Vào lúc 9h30 → 16h ngày 28/07
YGH5 sẽ tiến hành bảo trì gộp server:
CỤM 1
Tên server đích
Gộp đến server đích
Chú Hề Mộng Mơ
Vui Tết Thiếu Nhi
Cộng Hưởng Xích Sắt
Phù Thủy Harpie
Thủ Vệ Tay Gấu
Vui Tết Thiếu Nhi

CỤM 2
Tên server đíchGộp đến server đích
Giẫm Đạp-Lôi LongTay Đấm Băng Đô
Jura-Aeolo
Harpie Tiên Tri
Kỵ Sĩ Ngân Hà
Baphomet
Tay Đấm Băng Đô

♦ Quy tắc sau khi gộp server: https://yugih5.com/tin-tuc/tin-tuc/nhung-thay-doi-sau-khi-gop-server.html