Thông báo bảo trì lúc 00h00 ngày 26/01

Thông báo bảo trì lúc 00h00 ngày 26/01

Các bài thủ thân mến,

BĐH sẽ tiến hành bảo trì sự kiện Lật Bài Hay Rinh Ngay Iphone X để sửa lỗi không Liên Kết Được Tài Khoản Nhân Vật với đăng nhập ZALO.

Thời gian bảo trì: 00h00 đến 03h00 ngày 26/01

Sau thời gian bảo trì, các tài khoản đăng nhập bằng Zalo sẽ liên kết được bình thường.

Trân trọng thông báo,