Thông báo bảo trì lúc 09h00 04/01/2019

Thông báo bảo trì lúc 09h00 04/01/2019

Quý bài thủ thân mến, 


Yugi H5 sẽ tiến hành bảo trì để cập nhật Chuỗi Sự Kiện Tuần 04/01/2019 .

- Thời gian: 09h00 đến 11h00 

- Ảnh hưởng: không thể truy cập vào game

CHUỖI SỰ TUẦN NÀY CÓ GÌ HOT?