Thông báo bảo trì lúc 09h00 18/01/2019

Thông báo bảo trì lúc 09h00 18/01/2019

Quý bài thủ thân mến, 


Yugi H5 sẽ tiến hành bảo trì để cập nhật Chuỗi Sự Kiện Tuần 18/01/2019

- Thời gian: 09h00 đến 11h00 

- Ảnh hưởng: không thể truy cập vào game

CHUỖI SỰ KIỆN CẬP NHẬT TUẦN 18/01

+ Gói bài Lôi Nhã X
+ Báu Vật Ngàn Năm Tháng 01
+ Gói Mở Rộng và Tổng Hợp Mới
+ Thuê Skin thỏa sức khoe vẻ đẹp 
+ Vòng Quay Lễ Tháng 1 
+ X2 Thẻ Zing 
+ Tích Lũy Nạp hấp dẫn