Thông báo bảo trì lúc 09h00 ngày 08/01/201...

Thông báo bảo trì lúc 09h00 ngày 08/01/2019

THÔNG BÁO BẢO TRÌ
 
Quý bài thủ thân mến,
 
Yugi H5 sẽ tiến hành bảo trì máy chủ để cập nhật một số sự kiện còn thiếu trong Chuỗi sự kiện cập nhật 04/01/2019.
 
Thời gian: 09h00 đến 10h00 08/01/2019
 
Các sự kiện sẽ update gồm:
+ Điểm danh Vip
+ Quyền Lợi Vip
+ Thưởng thêm khi nạp Vip
 
Yugi H5 trân trọng thông báo,