Thông báo: Bảo trì update phiên bản mới

Thông báo: Bảo trì update phiên bản mới

Bài thủ thân mến,

Vào lúc 9:00 - 10:00 ngày 23.7.2019, YugiH5 sẽ bảo trì update phiên bản mới.

Mở server 110: Rồng Ánh Sáng Mắt Xanh

Yugi,