Thông báo: Bảo trì update phiên bản mới

Thông báo: Bảo trì update phiên bản mới

Bài thủ thân mến,

Hiện tại Yugi H5 đang tiến hành bảo trì 10-12h00 ngày 06.08.2019.
Các bài thủ vui lòng quay lại sau thời gian bảo trì.

Cám ơn bài thủ, xin lỗi vì bất tiện.

Yugi,