THÔNG BÁO CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN CÁ ...

THÔNG BÁO CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

Các bài thủ thân mến,
Để đảm bảo quyền lợi và bảo mật tài khoản cá nhân, các bài thủ hãy hoàn tất cập nhật tài khoản cá nhân tại: https://id.zing.vn/
 
Thời gian: trước 16h ngày 04/03/2021 để được vào game bình thường.
Yugi kính báo,