Thông báo: Đã khắc phục và đền bù lỗi nạp ...

Thông báo: Đã khắc phục và đền bù lỗi nạp ngày 9.5 - 11.5

Quý bài thủ thân mến,

Tất cả lỗi nạp thẻ của bài thủ từ 9.5 - 11.5 đã được khắc phục và đền bù.

Một số trường hợp lỗi nạp X3 Niềm Vui không nhận được thưởng của ngày 9.5 vui lòng liên hệ CSKH để được tư vấn đền bù.
Các khiếu nại sau đền bù, quý bài thủ vui lòng liên hệ CSKH để được giải đáp thắc mắc.

Thời gian thu nhận hồ sơ bổ sung đền bù trong vòng 7 ngày kể từ khi có thông báo này!

Cám ơn các bài thủ,