Thông báo: Kéo dài bảo trì 19/04/2019

Thông báo: Kéo dài bảo trì 19/04/2019

Quý bài thủ thân mến,

Yugi H5 sẽ kéo dài thời gian bảo trì 1 tiếng đến 12:00 thay vì dự kiến ban đầu là 11:00 ngày 19.04.2019.

Rất mong quý bài thủ thông cảm!