Thông báo lỗi Sự Kiện Tết Nguyên Đán - Tiê...

Thông báo lỗi Sự Kiện Tết Nguyên Đán - Tiêu Gold nhận Chổi Lông Gà

Các bài thủ thân mến, 

 Sự kiện tết Nguyên Đán - Tiêu Gold nhận chổi Lông Gà bị lỗi trong khoảng thời gian 5/2 - 10/2, những bài thủ tham gia đã nhận thưởng kỳ trước qua mỗi ngày lại nhận thưởng lại 1 lần nữa. Sau bảo trì định kỳ 4h sáng 12/2, BĐH đã chính thức fix lỗi và thu hồi toàn bộ vật phẩm phát sinh từ lỗi trên. 

Yugi H5 xin thông báo đến các bài thủ,