THÔNG BÁO RESET NHÂN VẬT ĐÃ OFF

THÔNG BÁO RESET NHÂN VẬT ĐÃ OFF

Nhằm nâng cấp tối ưu hệ thống game, Yugi xin thông báo về thời gian reset dữ liệu như sau :

• Thời gian tiến hành bảo trì và reset: bắt đầu từ 8h ngày 12/01/2024

Nhân vật từ VIP 0 đến VIP 1 và không online trong 30 ngày tính từ thời điểm bảo trì sẽ reset nhân vật (chỉ cần online tài khoản thì sẽ không bị reset nhân vật).

• Dữ liệu chiến đấu quyết đấu, điểm xếp hạng cá nhân, lịch sử đấu sẽ reset và quay về mốc mặc định.

Mong các Bài thủ lưu ý để tránh phát sinh sự cố ngoài ý muốn.

Sau ngày 17/01/2024, các tài khoản gửi yêu cầu về vấn đề reset nhân vật và dữ liệu chiến đấu sẽ không được hỗ trợ.