Thông Báo: Thay Đổi Phần Thưởng Dành cho T...

Thông Báo: Thay Đổi Phần Thưởng Dành cho Tích Lũy Nạp (26/10 - 01/11)

Các Bài thủ thân mến,

BĐH thông báo về sự điều chỉnh đối với phần thưởng dành cho Tích Lũy Nạp (26/10-01/11), thông tin chi tiết đã được cập nhật tại "Chuỗi cập nhật ngày 26/10). Các bài thủ chú ý nắm rõ thông tin để không ảnh hướng tới quá trình trải nghiệm game. Thông tin thay đổi như sau: 

Mốc tích lũy cũ 

- Nạp đủ 3,500 Gem trong 7 ngày liên tục sẽ nhận được Lôi Nhã Vàng * 5, Mảnh GR * 2, Gold * 10.000, Kỳ Tích Ngọc Rồng * 1

- Nạp đủ 8,000 Gem trong 7 ngày liên tục sẽ nhận được Lôi Nhã Vàng * 10, Mảnh GR * 5, Gold * 20.000, Kỳ Tích Ngọc Rồng * 3

- Nạp đủ 32,000 Gem trong 7 ngày liên tục sẽ nhận được Lôi Nhã Vàng * 25, Mảnh GR * 20, Gold * 50.000, Kỳ Tích Ngọc Rồng * 10

- Nạp đủ 80,000 Gem trong 7 ngày liên tục sẽ nhận được Lôi Nhã Vàng * 60, Mảnh GR * 45, Gold * 100.000, Kỳ Tích Ngọc Rồng * 25

- nạp đủ 150,000 Gem trong 7 ngày liên tục sẽ nhận được Lôi Nhã Vàng * 100, Mảnh GR * 80, Gold * 250.000, Kỳ Tích Ngọc Rồng * 50

- Nạp đủ 200,000 Gem trong 7 ngày liên tục sẽ nhận được Lôi Nhã Vàng * 120, Mảnh GR * 150, Gold * 250.000, Kỳ Tích Ngọc Rồng * 50


Mốc tích lũy mới 

- Nạp đủ 3,500 Gem trong 7 ngày liên tục sẽ nhận được Lôi Nhã Vàng * 5, Mảnh UR * 5, Gold * 10.000, Kỳ Tích Ngọc Rồng * 2

- Nạp đủ 8,000 Gem trong 7 ngày liên tục sẽ nhận được Lôi Nhã Vàng * 10, Mảnh UR * 15, Gold * 20.000, Kỳ Tích Ngọc Rồng * 5

- Nạp đủ 32,000 Gem trong 7 ngày liên tục sẽ nhận được Lôi Nhã Vàng * 25, Mảnh UR * 50, Gold * 50.000, Kỳ Tích Ngọc Rồng * 15

- Nạp đủ 80,000 Gem trong 7 ngày liên tục sẽ nhận được Lôi Nhã Vàng * 60, Mảnh GR * 45, Gold * 100.000, Kỳ Tích Ngọc Rồng * 25

- nạp đủ 150,000 Gem trong 7 ngày liên tục sẽ nhận được Lôi Nhã Vàng * 100, Mảnh GR * 80, Gold * 250.000, Kỳ Tích Ngọc Rồng * 50

- Nạp đủ 200,000 Gem trong 7 ngày liên tục sẽ nhận được Lôi Nhã Vàng * 120, Mảnh GR * 150, Gold * 250.000, Kỳ Tích Ngọc Rồng * 50* Lưu ý: 
- Phần thưởng mốc tích lũy mới này có giá trị cao hơn mốc cũ
- Những bài thủ nào đã nạp tích lũy trong thời gian 26/10 - 1/11 vẫn mong muốn nhận phần thưởng cũ thì inbox cho fanpage để được hỗ trợ nhận đúng phần thưởng cũ (sau ngày 1/11/2018)
- Các mốc tích lũy nạp 80.000 Gem, 150.000 Gem, 200.000 Gem không thay đổi. 

Chúc các bài thủ có những trải nghiệm thú vị cùng YugiH5!