Thông báo xin lỗi về việc xử lí sai tài kh...

Thông báo xin lỗi về việc xử lí sai tài khoản " Cậu Còi " tại server 61

Quý bài thủ thân mến, 

Yugi H5 xin thông báo về việc xử lí sai tài khoản " Cậu Còi " tại server 61 trong bài viết: https://yugih5.com/tin-tuc/tin-tuc/thong-bao-xu-ly-buff-rank-banlist.html

Trong quá trình thực hiện, hệ thống đã ghi nhận sai thông tin dẫn đến việc xử lí sai  tính năng quyết đấu banlist đối với nhân vật Cậu Còi server 61. 

Yugi H5 xin gởi lời xin lỗi đến bài thủ Cậu Còi server 61 và sẽ hoàn trả lại cúp và phần thưởng của khách hàng. 

Chân thành cáo lỗi, 

Yugi H5 thông báo,