Thông báo xử phạt các hành vi buff rank, d...

Thông báo xử phạt các hành vi buff rank, down rank trong Quyết Đấu
Quý bài thủ thân mến,
 

Các hành vi buff rank, down rank trong Quyết Đấu đều làm ảnh hưởng đến trò chơi và trải nghiệm của các bài thủ chân chính Yugi H5. Vì vậy, Yugi H5 sẽ xử lí mạnh tay các người chơi cố tình vi phạm để tạo môi trường công bằng cho các bài thủ tham gia đấu rank. Cụ thể sẽ xử lí như sau: 

Thông Báo Hình Thức Trừng Phạt Down Điểm Rank gian lận trong Yugi H5

 

Hình thức xử lý vi phạm Down Rank trong Quyết Đấu
Thời gian thông báo: từ ngày 29/11/2018 
Thời gian áp dụng: từ ngày 3/12/2018
Đối tượng áp dụng: tất cả bài thủ tham gia Tính năng Quyết Đấu có hành vi cố tình Down Rank
Những trường hợp nào bị đưa vào hành vi cố tình Down Rank:
  • Điểm Di Sản Pharaoh giảm nhiều trong 1 thời gian ngắn (không tính giảm điểm vào đầu tuần)
  • Điểm Di Sản Pharaoh quá thấp so với thực lực bộ bài cá nhân (không tính bài thủ off game lâu mới chơi lại – dựa vào lịch sử hoạt động của bài thủ đó)
  • Lịch sử các trận chiến đấu cố tình thua
  • Sử dụng các bộ bài yếu để cố tình thua
  • Bài thủ có thể tố cáo bài thủ khác Down rank với NPH qua hình thức inbox fanpage
Một số quy định về xử lý vi phạm dành cho Down Rank:
  • Tất cả bài thủ tham gia tính năng Quyết Đấu nếu vi phạm Down Rank đều bị xử lý
  • Tất cả hành vi Down Rank của Tính năng Quyết Đấu đều sẽ bị xử lý như sau:
o   Vi phạm lần 1: cảnh cáo qua thư – khóa tính năng Quyết Đấu 1 ngày
o   Vi phạm lần 2: cảnh cáo trên trang chủ - fanpage – group – khóa tính năng Quyết Đấu 1 ngày. Đưa vào danh sách bài thủ có hành vi xấu
o   Vi phạm lần 3: thông báo trên trang chủ - fanpage – group – khóa tính năng quyết đấu 1 tuần – thu hồi tất cả phần thưởng liên quan đến quyết đấu của tuần đó
Tất cả hành vi liên quan Down Rank sẽ được ghi nhận kết quả trên hệ thống game, sau khi bị xử lý sẽ thông báo trên trang chủ, fanpage và group YugiH5
 

Thông Báo Hình Thức Trừng Phạt Buff Điểm Rank Gian Lận trong Yugi H5

Hình thức xử lý vi phạm trong Quyết Đấu Rank và Quyết Đấu Banlist
Thời gian thông báo: từ 20/11/2018 – nhằm mục đích nhắc nhở bài thủ
Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì 23/11/2018
Đối tượng áp dụng: tất cả bài thủ thuộc Top 1 - 10 của Tính năng Quyết Đấu Rank hoặc Quyết Đấu Banlist liên server có thực hiện buff điểm rank gian lận
Một số quy định về xử lý vi phạm dành cho buff điểm rank gian lận:
  • Tất cả bài thủ tham gia tính năng Quyết Đấu Rank hoặc Quyết Đấu Banlist không thuộc Top 1 - 10 sẽ không bị xử phạt nếu vi phạm buff điểm rank gian lận.
  • Tất cả hành vi buff điểm rank gian lận để dành Top 1 - 10 của Tính năng Quyết Đấu rank hoặc Quyết Đấu Banlist đều sẽ bị xử lý như sau:
o   Thu hồi Cúp liên server và Cúp Server tuần đó (đối với hạng 1 2 3)
o   Bị khóa tính năng tính năng Quyết Đấu Rank hoặc Quyết Đấu Banlist trong 1 tuần kế tiếp
o   Đưa vào danh sách có hành vi xấu
o   Nếu tái phạm lần 2 trở đi sẽ bị khóa tính năng Quyết Đấu Rank hoặc Quyết Đấu Banlist trong 2 tuần kế tiếp
  • Với các tài khoản có liên quan đến việc hỗ trợ buff điểm rank gian lận sẽ bị xử lý:
o   Lần đầu: khóa tính năng Quyết Đấu Rank hoặc Quyết Đấu Banlist 1 tuần
o   Lần 2 trở đi: khóa tính năng Quyết Đấu Rank hoặc Quyết Đấu Banlist 1 tháng
Tất cả hành vi liên quan buff điểm rank gian lận sẽ được ghi nhận kết quả trên hệ thống game, sau khi bị xử lý sẽ thông báo trên trang chủ, fanpage và group YugiH5

Tin tức đã đăng