THÔNG BÁO

THÔNG BÁO


Các bài thủ thân mến,
Để chuẩn bị cho các event hấp dẫn trong thời gian sắp tới, BĐH xin thông báo tất cả các Gói Bài Cao Cấp trong phần Hoạt Động từ hôm nay sẽ không thể thanh toán được. Rất mong bài thủ thông cảm và không thanh toán nạp Gói Bài Cao Cấp.

Sắp tới sẽ có nhiều lá bài ưu đãi phù hợp sẽ được cập nhật trong thời gian sắp tới

Các trường hợp phát sinh lỗi sẽ được hỗ trợ đến hết 23h00 ngày 01/03/2021.